GalegoCastellanoEnglish
IDEG
POL
CONTRIBUIR
dhgc
Infraestrutura de Datos Espaciais de Galicia
A Infraestrutura de Datos Espaciais de Galicia (IDEG) xorde como resposta á Directiva 2007/2/CE, do 14 de marzo de 2007, pola que se establece unha infraestrutura de información espacial na Comunidade Europea (INSPIRE). Na IDEG reúnense, trátanse e intégranse datos, metadatos e servizos vinculados a Galicia susceptibles de ser localizados xeograficamente. Proceden de diferentes fontes de información, nodos e xeoportais, e abranguen tipos, formatos, ámbitos, escalas e orixes moi diversas. Dende http://sitga.xunta.es permíteselle ao usuario a identificación, localización, selección e acceso conxunto e simultáneo a unha gran variedade de recursos.
Así, por exemplo, pódense crear mapas temáticos "á medida", visualizar e consultar atributos da cartografía, buscar topónimos, descargar información xeográfica xeorreferenciada cos seus datos alfanuméricos asociados, etc.
Plan de Ordenación do Litoral
...........................................................................................
Están dispoñibles os servizos WMS (Web Map Service) e WFS (Web Feature Service) do Plan de Ordenación do Litoral de Galicia. Acabamos de publicar a derradeira versión destes servizos OGC cos datos da Aprobación Definitiva do Plan.
Disponse de máis información no apartado de Servizos OGC no menú Servizos, concretamente en Servizos WMS e Servizos WFS respectivamente.
Cartografía Estratexia Galega de Acuicultura
...........................................................................................
O xeovisor do Plan Director de Acuicultura litoral (PDAL) pretende achegar unha síntese da información máis relevante tida en conta para redacción do mesmo. Esta ferramenta facilita a comprensión do marco territorial vixente

no que se encadra a localización de establecementos de acuicultura litoral, incluíndo cartografía do Plan de Ordenación do Litoral (POL) e outras. Para acceder ao xeovisor do Plan Director de Acuicultura prema aquí
IDE Demarcación Hidrográfica Galicia Costa
...........................................................................................
O xeoportal da IDE-DHGC ten como o obxectivo o cumprimento das determinacións da Lei 14/2010, de 5 de xullo, relativas a Directiva Inspire no ámbito da información xeográfica dos elementos hidrográficos, hidrolóxicos,

as zonas suxeitas a ordenación, as restriccións ou regulamentacións no eido da planificación hidrolóxica e as instalacións de observación do medio ambiente relacionados coa auga. Os datos espaciais incluidos na IDE-DHGC son os contidos no actual Plan Hidrolóxico de Galicia-Costa. Constitúe asemade un dos nodos temáticos da Infraestrutura de Datos Espaciais de Galicia (IDEG). Para acceder ao xeovisor da DHGC prema aquí
>> SITGA-IDEG
>> INICIATIVAS IDE-SIX

Xunta de Galicia
   > Plan de Ordenación do Litoral
   > Cartografía PDAL
   > D. Hidrográfica Galicia-Costa
............................................
Provinciais
   > IDEAC
............................................
Municipais
   > A Coruña. Urbanismo
   > Vigo. Urbanismo
   > Santiago de Compostela. Mapa
   > Ferrol. PXOM
............................................
Transfronteirizas
   > IDE SIGN
............................................
Quere contribuir?

>> NOVAS
>> SITGA
>> DOCUMENTOS

29/07/2010
Lei LISIGE
30/11/2007
RR.DD. Sistema Cartográfico Nacional
29/08/2007
RR.DD. Sistema xeodésico de referencia oficial en España
25/04/2007
Directiva INSPIRE
..........................................................................